DEPRESSIE BEHANDELEN IN

de HUISARTSENPRAKTIJK


Interactieve avond met

klinische casussen

Icon

19u30

06.10.22

IconIcon

19u30

06.10.22

Icon

INLEIDING

Aan de vooravond van de Werelddag voor mentale gezondheid (10 oktober), nodigt Viatris u uit voor een avond over depressie met een presentatie van Prof Koen Demyttenaere, psychiater en hoofd van de onderzoekscel psychiatrie aan het UZ Leuven.


Uit de enquête die Sciensano in maart 2022 uitgevoerd heeft, blijkt dat in België meer dan 1 op 7 volwassenen aan een depressie lijdt*. Een cijfer dat de laatste jaren sterk gestegen is en dat zorgwekkend is gezien de impact van een depressie op uw patiënten en de mensen om hen heen.


Aan de hand van enkele klinische gevallen zal professor Demyttenaere ingaan op fundamentele vragen in verband met depressie, zoals: Hoe zit het met de diagnose? Na welke tijdspanne dient u de behandeling van uw depressieve patiënt opnieuw evalueren? Wanneer moet ik van antidepressiva veranderen? Wanneer de dosis verhogen? Wanneer moet een combinatie worden overwogen? enz.


Aarzel niet om u in te schrijven voor deze interactieve en ongetwijfeld boeiende avond!

*Tiende COVID-19-Gezondheidsenquête. Eerste resultaten. Brussel, België; Depotnummer: D/2022/14.440/19.

Beschikbaar op: https://doi.org/10.25608/8rkq-1n56

SPREKER

  • Psychiater-psychotherapeut (focus in angst en depressie)
  • Gewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde - KU Leuven
  • Hoofd van de Onderzoeksgroep Psychiatrie - KU Leuven
  • Lid van KU Leuven Breininstituut (LBI)

Prof. Dr. Koen Demyttenaere

LOCATIE

Sint-Denijslaan 489

9000 Gent

Gratis parking

Communicatieloft

PROGRAMMA

19u30 - 20u00

Ontvangst

20u00 - 20u05

Inleiding

21u00 - 21u15

Vragen en antwoorden

21u15

Discussies en uitwisseling van ervaringen tussen collega's & walking dinner

20u05 - 21u00

Depressie behandelen in de huisartsenpraktijk

Interactieve avond met klinische casussen

Prof. Dr. Koen Demyttenaere

CNS-2022-0107-N- Creation 06/2022

Praktische organisatie

MTOUCH

Corporate Village, Davos building

Da Vincilaan 7 - 1930 Zaventem

events@mtouch.be