We hebben het genoegen u uit te nodigen op het eerste nationale Arega Symposium dat zal plaatsvinden opzaterdag 14 mei 2022.


Arega omarmt alle betrokken partijen en investeert in het bieden van oplossingen. We streven naar optimale patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de dagelijkse uitdagingen van patiënten,hun naasten en zorgprofessionals. Ons doel is het leven gemakkelijker te maken. Niet enkel voor patiënten, maar voor alle betrokkenen in de zorg.


De opzet van dit Symposium is om het debat te openen met de verschillende spelers in het Belgische gezondheidszorgsysteem en samen na te denken over hoe de organisatie van de gezondheidszorg in België kan worden geoptimaliseerd en hoe de samenwerking tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg kan worden verbeterd met als doel een betere kwaliteit van leven voor iedereen.Alle actoren in de gezondheidszorg, met inbegrip van apothekers, artsen, specialisten, ziekenhuispersoneel en apothekersassistenten, enz. zijn van harte welkom. Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze gelegenheid om deel te nemen en kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.

SPREKERS

Prof. Dr. L. Annemans, PhD

Prof. Sophie Thunus

Prof. Dr. M. Noppen MD, PhD

Prof. Gezondheids- enWelzijnseconomie

Prof. beheer van gezondheidsdiensten

CEO UZ Brussel (VUB)

Tijdens dit Symposium zal ook de inauguratie van de Arega Leerstoel ‘Kwaliteit van levenen zorg voor patiënten met polyfarmacie’ aan de Universiteit Antwerpen plaatsvinden.

Deze zal worden toegekend aa nProf. Dr. T.Dilles PhD.

Prof. Dr. T.Dilles, PhD

Faculteit Geneeskundeen Gezondheidswetenschappen, Verpleegkundigeen Farmaceutische Zorg, Universiteit Antwerpen.

PROGRAMMA

14:00

Introductie

Geïntegreerde gezondheidszorg : utopie, theorie of praktijk? Lessen uit Covid 19…

Prof. Dr. M. Noppen

14:35

Integrated care and pharmacists: small stories of territories

Prof. Sophie Thunus

15:05

Break

15:10

15:50

Vraaggesprek met Dr. Teun Grooters (CEO AREGA)

15:40

Gezondheidseconomische aspecten van zorgintegratie

Prof. Dr. L. Annemans

Inaugurale rede Arega leerstoel: Kwaliteit van leven en zorg voor patiënten met polyfarmacie

Prof. Dr. T.Dilles

16:20

Vraaggesprek met Prof. Dr. M. Noppen

14:05

Inschrijving

Met de steun van

Praktische organisatie