Eerste hulp bij psoriasis. En wat daarna?

Rol van de huisarts bij de behandeling van psoriasis

21/12/21

20u00 - 21u00

Webinar voor GP's

Dr. Tom Hillary (UZ Leuven)

Dr. Niels Hilhorst (UZ Gent)

Accreditatie in aanvraag

Psoriasis herkennen en weten hoe dit te behandelen

1

2

Begrijpen hoe u psoriasis patiënten kunt opvolgen op lange termijn

3

Weten wanneer u moet refereren naar een dermatoloog

Leerdoelen?

4

De belangrijkste scores kennen bij een psoriasis behandeling

De belangrijkste co-morbiditeiten herkennen bij psoriasis

5

Agenda

Introductie

20u00 - 20u20

  • Hoe herkent u psoriasis?
  • Welke eerstelijnsbehandeling hebt u voorhanden?
  • Wat zijn de doelstellingen bij uw behandeling en hoe meet u deze? (target-to-treat)
  • Voorbeelden aan de hand van patiënten casussen

Dr Tom Hillary

UZ Leuven

Q/A

20u40 - 21u00

Dr. Hillary & Dr. Hilhorst

Na een eerstelijnsbehandeling

20u20 - 20u40

Dr. Niels Hilhorst

UZ Gent

  • Wanneer dient u te refereren naar een dermatoloog?
  • Welke behandelingen zijn er na de eerste lijn?
  • Opvolging van co-morbiditeiten bij psoriasis
  • Voorbeelden aan de hand van patiënten casussen

Met de steun van

Praktische organisatie

Mtouch

Rue Royale 100 Koningstraat

1000 Brussels

events@mtouch.be